Tội trộm cắp tài sản

Tội trộm cắp tài sản

Hỏi: Tôi bị công an khởi tố về tội ăn cấp tài sản nhưng đã có đơn bãi nại của
bị hại và đơn xin giảm nhẹ tội án của bị hại .bị can có nhiều tình tiết
được giảm nhẹ tội .vây cho tôi hỏi múc án nhẹ nhất cho bji can là gì?
và nếu được hưởng án treo thi có bị toà án gưởi về trường không?

TRả lời:

Chào bạn,
Căn cứ điều 138 BLHS 1999 có quy định về tội trộm cắp tài sản thì:

Điều 138.  Tội trộm cắp tài sản 

1.
Người nào trộm cắp tài sản của người khác
có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai
triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính
về
hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa
được xoá
án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt
tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi
triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm
triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm
triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt  nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ
năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Từ quy định này cho
thấy, khung hình phạt xử lý nhẹ nhất đối với tội này là phạt cải tạo
không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn đối với trường hợp được hướng án treo thì được quy định cụ thể tại điều 60 BLHS 1999 có quy đinh:

Điều 60.  Án treo

1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ
vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không
cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định
thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao
người  được hưởng án  treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc
hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục.
Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính
quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Người  được hưởng án  treo có
thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ
luật này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được
một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ
quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút
ngắn thời gian thử thách.

 5. Đối với người được hưởng án treo mà
phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp
hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo
quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.

Nếu biết thêm thông tin vui lòng gọi số 19006665 gặp tư vấn viên Quý Dương để được hỗ trợ.  

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!