Mua bán trái phép chất ma túy

Mua bán trái phép chất ma túy

Hỏi: chao luat su, em muon hoi luat su ve truong hop sau day!

em
co 1 nguoi em trai sinh nam 1994( thang 7), ngay hom truoc di ban ma
tuy da( dang ma tuy tong hop, 2 tep) thi bi bat, em trai em moi di ban
ngay dau tien, vay thi bi xu nhu the nao a, cong an co vao kham nha
nhung khong co gi!!!em xin cam on

Trả lời: Chào bạn,

Trong trường hợp
của bạn vừa nêu thì hành vi bán chất ma túy của em trai của bạn sẽ phạm
vào tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điều 194 BLHS 1999.
Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự, trọng lượng ma túy,…thì em trai của bạn sẽ phải chịu
hình thức xử phạt phù hợp.

Điều 194.  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua
bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán
ma tuý cho trẻ em;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao
côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm
gam đến dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca
có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm
mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ
mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng
lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một
trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số
lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một
trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao
côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba
mươi gam đến dưới một trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca
có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai
trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm
mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng
lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai
trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số
lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một
trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao
côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một
trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca
có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu
trăm kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một
trăm năm mươi kilôgam trở lên;

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng
lượng từ  ba trăm gam trở lên;

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy
trăm năm mươi mililít trở lên;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số
lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một
trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ
năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản,
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm
đến năm năm.

Nếu biết thêm thông tin vui lòng gọi số 19006665 gặp tư vấn viên Quý Dương để được hỗ trợ.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!