Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên.

Câu hỏi:

 

bé l 10 tuổi qua nhà hàng xóm chơi với T 12tuổi trong lúc chơi T đã lấy bật lửa đốt rơm ở gần nhà. Chẳng may cháy qua nhà hàng xóm gây cháy nhà thiệt hại khoảng 40 triệu đồng Anh hãy cho em biết trường hợp trên có vi phạm pháp luật ko? Vì sao? Những tổn thất tài sản được xử lý như thế nào?

 

Trả lời:

 

Đối với hành vi của Bé T, gây ra hỏa hoạn làm cháy nhà gây thiệt hại 40 triệu đồng đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của người khác.

 

Tuy nhiên, tuổi của bé T, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi do T gây ra. Theo quy định tại điều 12, BLHS

Điều 12.  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

 

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

 

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.

 

Việc bồi thường đối với người chưa thành niên phạm tội được thực hiện theo quy định tại Điều 606 BLDS

Điều 606. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

 

2.  Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này.

 

         3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

 

Nếu cần trình bày thêm vui lòng gọi 1900 6665 or 08.73 050 996 gặp Tư vấn viên Kim Nga để được hỗ trợ.

Trân trọng!

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!