Thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Chào luật sư, Anh/Chị có thể giúp em một vấn đề được không ạ? Em đang tìm hiểu về việc tiến hành đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tuy nhiên em không tìm thấy trong Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về vấn đề này. Vậy hiện tại vấn đề này có Luật nào quy định và điều chỉnh không ạ? Em cảm ơn!

Ảnh internet
Ảnh minh họa, Nguồn internet

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến là hợp pháp. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật doanh nghiệp mà quy định này được bố trí rải rác trong các điều luật về họp đại hội đồng cổ đông. Bạn có thể tham khảo một số quy định sau để áp dụng tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Theo quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngthì : “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.”

Như vậy đây là cơ chế mở cho việc tổ chức đại hội trực tuyến, địa điểm chính được xác định là nơi chủ tọa tham dự cuộc họp.

Ảnh internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014 về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

“2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

  1. a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  2. b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  3. c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  4. d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Như vậy việc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác sẽ được tiến hành khi công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông theo hình thức này. Điều này đặt ra vấn đề về các trang thiết bị để thực hiện việc họp đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng đầy đủ trước khi công ty tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Về việc ghi biên bản họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp như sau:  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu tại khoản 1 điều 146 Luật doanh nghiệp. Như vậy việc ghi biên bản có thể được tiến hành dưới hình thức ghi hình cuộc họp nếu tổ chức trực tuyến, đây là quy định các bạn có thể áp dụng nếu muốn lựa chọn hình thức tổ chức này nhưng đang suy nghĩ về cách ghi biên bản.

Những vấn đề khác liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được quy định và thực hiện như tổ chức đại hội đồng thông thường như việc triệu tập, thông báo, thông qua nghị quyết…

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Trần Lê An Nguyên

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!