Công ty có được giảm vốn điều lệ

Công ty có được giảm vốn điều lệ

Hỏi:

Tình hình công ty bên em như sau:
-Công ty thành lập từ năm 2002
– Lúc đầu vốn điều lệ công ty 40 tỷ
– sau đó:
+ công ty tăng vốn lên lần thứ nhất : 80 tỷ vào năm  2005
+ công ty tăng vốn điều lệ lên lần thứ 2: 200 tỷ vào năm 2008 (Giải thích: 2 lần tăng vốn này là khai khống không đúng số vốn hiện tại của công ty)
Hiện tại giờ công ty muốn giảm vốn điều lệ lại tại thời điểm ban đầu là 40 tỷ nhưng bên Sở kế hoạch và đầu tư ko chấp nhận cho giảm vốn điều lệ

Vậy bên công ty phải làm như thế nào để được chấp nhận giảm vốn điều lệ xuống còn 40 tỷ. Công ty có thể chấp nhận mức phạt nếu có thể giảm xuống được
– Anh cho bên công ty biết mức phạt lên đến là bao nhiêu ở trong trường hợp này?

 

Trả lời:

Chào bạn,

Do bạn không nêu rõ công ty bạn là công ty cổ phần hay công ty TNHH 1thanfh viên hay 2 thành viên trở lên, vì vậy chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho bạn.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 thì đối với công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ theo quy định tại điều 76 khoản 1 Luật doanh nghiệp: “ Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ”.

Nếu công ty bạn thuộc loại hình này thì công ty không được giảm vốn điều lệ.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên thì theo khoản 3 điều 60 Luật doanh nghiệp có quy định loại hình công ty này có quyền được giảm vốn điều lệ.

3. Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:
a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này;
c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

Đối với công ty cổ phần, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các cổ đông không được quyền rút vốn ra khỏi công ty trừ trường hợp chuyển nhượng cho các cổ đông khác hoặc người khác không phải cổ đông trong công ty. Như vậy, trong thời hạn 3 năm khi các cổ đông đã góp đủ vốn thì không được đăng ký giảm vốn.
Theo quy định thì nếu hết thời hạn 3 năm mà công ty không bán hết số cổ phần được quyền chào bán thì một hoặc các cổ đông còn lại có thể đăng ký mua. Nếu các cổ đông còn lại không mua hết hoặc không mua thì công ty phải đăng ký giảm vốn.

Nếu cần trình bày thêm vui lòng gọi 1900 6665 or 08.73 050 996 gặp Tư vấn viên Ngọc Hân để được hỗ trợ. 

Trân trọng

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!