Xử lý nợ như thế nào khi công ty cổ phần giải thể

Xử lý nợ như thế nào khi công ty cổ phần giải thể

Hỏi:

Công ty CP mà bạn tôi làm giám đốc hiện đang nợ chúng tôi gần tỷ đồng.
Trong Cty này,bạn tôi nắm giữ 30%,người khác 50% làm chủ tịch HĐQT và một người nữa 20%.
Vốn điều lệ là 2tỷ đồng.
Tài sản hiện nay của Cty họ là bằng không,vì các thành viên khác đã âm thầm rút hết lợi nhuận khỏi cty mà bạn tôi không hề biết,bạn tôi hiện nay tay trắng và đang bị các cổ đông kia hất ra ngoài .Tài sản của ông chủ tịch thì rất nhiều.
Xin các Luật sư tư vấn cho chúng tôi biết là nếu Cty này giải thể thì các thành viên sẽ liên đới trước pháp luật như thế nào về số nợ với các nguyên đơn?
Trách nhiệm của giám đốc với số nợ là như thế nào trước pháp luật?
Có thể yêu cầu toà án kê biên tài sản của các thành viên để đảm bảo tranh chấp hay không?(vì vốn điều lệ rất ít so với số tiền họ nợ khách hàng)
Chúng tôi không am hiểu về pháp luật và hiện đang rất rối trí không biết xử lý thế nào vì một bên là bạn và bên kia là tiền và pháp luật
Kính mong các Luật sư xem xét và cho lời khuyên hữu ích
Trân trọng cám ơn

 

Trả lời:

Chào bạn,

Theo quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp 2005, thì các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp bao gồm:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Khoản 4 điều 158 Luật doanh nghiệp 2005 có quy định Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

 Trường hợp, vẫn chưa thanh toán hết các khoản nợ, thì vẫn không thể yêu cầu Toà án kê biên tài sản cá nhân của các cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần vì chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp. Tuy nhiên, theo như bạn trình bày, các thành viên khác đã âm thầm rút hết lợi nhuận khỏi cty, nhưng thực tế số tài sản đó vẫn thuộc về công ty cổ phần của bạn của bạn, và tài sản đó vẫn được sử dụng để thanh toán các khoản nợ cho chủ nợ. Hơn nữa, bạn của bạn có thể truy tố đối với các thành viên đó về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công ty.

Nếu cần giúp đỡ gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!