Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

10-06-2016
Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thoả mãn dục vọng của mình nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cưỡng dâm

10-06-2016
Cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Tội cưỡng dâm được quy định tại điều 143 BLHS 2015 và được thiết kế thành 5 khoản. Trong đó khoản 1 […]

Bình luận BLHS 2015: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

09-06-2016
Hiếp dâm theo quy định được hiểu là hành vi xâm hại tình dục của nạn nhân trái ý muốn thông qua việc thực hiện hành vi giao cấu. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi không phải là tội mới mà là sửa đổi về tên tội danh của tội hiếp dâm trẻ em […]

Bình luận BLHS 2015: Tội hành hạ người khác

09-06-2016
Hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình một cách có hệ thống (lặp đi lặp lại nhiều lần) gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho người bị hành hạ. Tội hành hạ người khác được quy định tại điều 110 […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cố ý gây thương tích

08-06-2016
Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khoẻ. Giữ vững tinh thần lập pháp của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe […]

Bình luận BLHS 2015: Tội đe dọa giết người

08-06-2016
Đe doạ giết người là hành vi của một người bằng lời nói, hành động hoặc những thủ đoạn làm cho người khác lo sợ rằng mình sẽ bị giết. Việc đe dọa xảy ra nhằm khống chế ý chí của người bị đe dọa và có thể không vì mục đích tước đoạt tính […]

Bình luận BLHS 2015: Tội vô ý làm chết người

07-06-2016
Vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây ra chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả […]