Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội cướp giật tài sản

20-06-2016
Cướp giật tài sản là hành vi công khai, nhanh chóng giật lấy tài sản trong tay người khác hoặc đang trong sự quản lý của người có trách nhiệm về tài sản rồi tẩu thoát mà không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cưỡng đoạt tài sản

20-06-2016
Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách […]

Bình luận BLHS 2015: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

20-06-2016
Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi bắt người làm con tin nhằm buộc người khác phải nộp cho mình một khoản tiền hoặc tài sản thì mới thả người bị bắt. Bắt người làm con tin là bắt và giữ lại để buộc người muốn chuộc phải bảo đảm thực hiện […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cướp tài sản

18-06-2016
Cướp tài sản là một trong các tội xâm phạm sở hữu được quy định trong BLHS. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

18-06-2016
Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định […]

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

18-06-2016
Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới là hành vi dùng vũ lực hoặc hành vi nghiêm trọng khác cản trở người khác tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội vì lý do về giới tính của họ. Hình phạt cao nhất đối với tội danh này là […]

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

17-06-2016
Tội xâm phạm chỗ ở của người khác là một trong các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, […]

Bình luận BLHS 2015: Tội cố ý truyền HIV cho người khác

14-06-2016
Cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi của một người không bị nhiễm HIV nhưng đã cố ý truyền HIV từ người này sang người khác. Tội cố ý truyền HIV cho người khác được quy định tại điều 149 Bộ luật hình sự 2015. Tội này được thiết kế thành 04 […]