Tổng đài tư vấn: 1900 6665

UY TÍN

Uy tín là lòng tin

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp sẽ giỏi hơn

HIỆU QUẢ

Hiệu quả để thành công
luat su hung
"Có thể ai cũng biết luật, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng luật. Người học luật học cách vận dụng đúng luật. Còn các luật sư vận dụng luật một cách khôn khéo nhất "

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội cướp giật tài sản

Cướp giật tài sản là hành vi công khai, nhanh chóng giật lấy tài sản trong tay người khác hoặc đang trong sự quản lý của người có trách nhiệm về tài sản rồi tẩu thoát mà không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội cưỡng đoạt tài sản

Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi bắt người làm con tin nhằm buộc người khác phải nộp cho mình một khoản tiền hoặc tài sản thì mới thả người bị bắt. Bắt người làm con tin là bắt và giữ lại để buộc người muốn chuộc phải bảo đảm thực hiện …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội cướp tài sản

Cướp tài sản là một trong các tội xâm phạm sở hữu được quy định trong BLHS. Đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới là hành vi dùng vũ lực hoặc hành vi nghiêm trọng khác cản trở người khác tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội vì lý do về giới tính của họ. Hình phạt cao nhất đối với tội danh này là …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật

Vi phạm các quy định của pháp luật về lao động tùy từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả đến mức phải bị xử lý hình sự được quy định trong BLHS. Pháp luật nước ta luôn có chính …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín…

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác là hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và vi tính hoặc có …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội xâm phạm chỗ ở của người khác

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác là một trong các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội cố ý truyền HIV cho người khác

Cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi của một người không bị nhiễm HIV nhưng đã cố ý truyền HIV từ người này sang người khác. Tội cố ý truyền HIV cho người khác được quy định tại điều 149 Bộ luật hình sự 2015. Tội này được thiết kế thành 04 …

Chi tiết