Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội tổ chức tảo hôn

24-06-2016
Về mặt định nghĩa, tổ chức tảo hôn là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn. Việc xử lý hình sự đối với hành vi tổ chức tảo hôn được xem xét khi người này đã bị xử phạt hành chính về hành vi tổ chức tảo […]

Bình luận BLHS 2015: Tội chiếm giữ trái phép tài sản

23-06-2016
Chiếm giữ trái phép tài sản là hành vi cố tình không trả lại tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cho cơ quan có trách nhiệm về tài sản do bị giao nhầm, do tìm được, bắt được sau khi đã có yêu cầu nhận lại tài sản đó. […]

Bình luận BLHS 2015: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22-06-2016
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Khi nói đến lừa đảo là người ta nghĩ ngay đến sự dối trá của người phạm tội, nên đặc điểm noỉi bất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn gian dối của […]

Bình luận BLHS 2015: Tội trộm cắp tài sản

22-06-2016
Trộm cắp tài sản   là hành vi lén lút lấy tài sản của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của người quản lý tài sản. Thông thường […]

Bình luận BLHS 2015: Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

21-06-2016
Công nhiên chiếm đoạt  tài sản là hành vi công khai lấy tài sản trước sự chứng kiến của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của người […]