Bình luận Tội danh

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội quảng cáo gian dối

30-06-2016
Quảng cáo gian dối là quảng cáo không đúng với tên gọi, chất lượng, giá trị và giá trị sử dụng thật của hàng hoá gây hậu quả nghiêm trọng. Do sự phát triển của xã hội, nền kinh tế thị trường cần có nhu cầu điều chỉnh những hành vi quảng cáo hàng hoá, […]

Bình luận BLHS 2015: Tội lừa dối khách hàng

29-06-2016
Tội lừa dối khách hàng là tội phạm đã được quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 1985 và điều 162 BLHS 1999 và hiện nay là điều 198 BLHS 2015. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu như hành vi lừa dối khách hàng rất ít khi bị truy cứu trách […]

Bình luận BLHS 2015: Tội đầu cơ

28-06-2016
Đầu cơ là lợi dụng tình hình khan hiếm  hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hoá  nhằm bán lại thu lợi. Đầu cơ được coi là tội phạm và được quy định khá sớm, nhất là trong nền kinh tế bao […]

Bình luận BLHS 2015: Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

28-06-2016
Sản xuất, buôn bán hàng cấm là hành vi làm ra, mua bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong BLHS 1999 được quy định tại điều 155, trước đó đã được quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

27-06-2016
Sản xuất, buôn bán hàng giả là hành vi làm ra, mua bán hàng hoá không phải là hàng thật. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả đã được quy định lần đầu tiên tại Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 rồi sau đó là điều 156 BLHS 1999. Tuy nhiên, Điều 167 […]

Bình luận BLHS 2015 : Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

27-06-2016
Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là hành vi cất giữ, chuyển dịch hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong BLHS 1999 được quy định tại điều 155, trước đó đã được quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội buôn lậu

25-06-2016
Buôn lậu là buôn bán hàng hoá qua biên giới một cách trái phép. Tội buôn lậu được quy định riêng biệt lần đầu tiên tại điều 153 BLHS 1999 là tội phạm được tách ra từ tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được quy định […]

Bình luận BLHS 2015: Tội loạn luân

24-06-2016
Tội loạn luân là hành vi của một người đã giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Tội “loạn luân” đã được quy định tại Điều 150 Bộ luật hình sự năm 1999 […]