Tổng đài tư vấn: 1900 6665

UY TÍN

Uy tín là lòng tin

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp sẽ giỏi hơn

HIỆU QUẢ

Hiệu quả để thành công
luat su hung
"Có thể ai cũng biết luật, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng luật. Người học luật học cách vận dụng đúng luật. Còn các luật sư vận dụng luật một cách khôn khéo nhất "

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bình luận Tội danh

Bình luận BLHS 2015: Tội trồng cây thuốc phiện…

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý  quy định tại Điều 247 BLHS 2015, trước đó là Điều 192 Bộ luật hình sự 1999 là tội phạm …

Chi tiết

Bình luận Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên CÁC DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, chỉ cần người có năng lực chịu trách nhiệm hình …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội vi phạm quy định về động vật quý, hiếm…

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm Định nghĩa: Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm là hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội hủy hoại rừng

Định nghĩa: Huỷ hoại rừng là hành vi đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác làm cho rừng mất hoàn toàn giá trị hoặc làm cho rừng giảm giá trị đáng kể. Tội huỷ hoại rừng là tội phạm được tách từ tội vi phạm các quy định về quản lý …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản Định nghĩa: Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản là hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; khai thác thuỷ …

Chi tiết

Bình luận Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật là hành vi đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015 : Tội gây ô nhiễm môi trường

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Thực trạng môi trường ở nước ta cũng như trên …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi làm ra, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, mua bán các loại tiền giả. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả được quy định tại điều 180 BLHS 1999 tách từ tội làm tiền giả, tội tàng trữ, …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Vi phạm các quy định về cung ứng điện là hành vi của người  có trách nhiệm trong việc cung ứng điện mà cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có …

Chi tiết

Bình luận BLHS 2015: Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Cho vay lãi nặng là hành vi cho người khác vay tiền với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ  mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột. Tội cho vay lãi nặng là tội phạm đã được quy định tại Điều 171 Bộ …

Chi tiết