Biểu phí luật sư

Biểu phí luật sư

Hãy đăng ký gặp luật sư ngay hôm nay để bảo vệ an toàn quyền lợi của bạn. Gọi 1900 6665 hoặc email đến hộp thư lgp@lgp.vn để hẹn lịch gặp luật sư. Trong trường hợp cần thuê luật sư khẩn cấp gọi 0963 113113 hoặc để lại tin nhắn.

I. TƯ VẤN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG

1. Lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại:  tùy theo tính phức tạp, với mức phí từ 1.000.000 đồng/giờ trở lên.
2. Lĩnh vực Dân sự – Hình sự – Khác: từ 500.000 đồng/lượt (không quá 1 giờ)

Biểu phí 1

II. SOẠN THẢO

1. Công văn pháp lý: 2.000.000 đồng/CV (thay mặt bạn gửi yêu cầu pháp lý đến người thứ 3 buộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý cho bạn).
2. Dị chúc: từ 1.000.000 đồng/bản trở lên (chưa bao gồm phí công chứng)
3. Đơn từ, văn bản pháp lý khác: 500.000 đ- 2.000.000 đ/CV (áp dụng cho các đơn từ hành chính, tố tụng)
4. Hợp đồng: Tùy theo tính phức tạp của hợp đồng.
5. Dịch thuật pháp lý:
– Văn bản thông thường: 200.000 đ/trang
– Hợp đồng: 500.000 đ/trang
6. Hồ sơ tố tụng: 2.000.000 đ/hồ sơ (Tư vấn, soạn thảo một bộ hồ sơ khởi kiện hoàn chỉnh)

III. TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ

(Trực tiếp or bằng văn bản. Áp dụng cho những tình huống pháp lý phức tạp, quan trọng cần có lời tư vấn chính thức của luật sư): 2.000.000 đ/giờ

IV. THÙ LAO TRANH TỤNG

(Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc. Sẽ báo phí sau khi nghiên cứu hồ sơ)

V. THỦ TỤC DÂN SỰ

(Tùy theo hồ sơ. Sẽ báo phí theo từng yêu cầu pháp lý cụ thể)

Ghi chú: ngôn ngữ làm việc là tiếng nước ngoài sẽ được báo phí trong từng trường hợp cụ thể.

Khi bạn cần yêu cầu một dịch vụ vui lòng gửi email đến lgp@lgp.vn hoặc gọi 1900 6665, trong trường hợp cần thuê luật sư khẩn cấp gọi 0963 113113.

Văn phòng luật sư Giải Phóng rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng!