Báo chí và chúng tôi

Báo chí và chúng tôi

Quyền lực của… ông bồi thường (!)

14-12-2015
Một vụ việc không có gì là phức tạp, một cá nhân bị giải tỏa trắng một căn nhà để phục vụ cho việc nâng cấp đường và được bồi thường. Chỉ có vậy, tuy nhiên, cách hành xử không giống ai của ông Trưởng ban đền bù giải tỏa quận Bình Thạnh là Trần […]