LS tố cáo thân chủ: ‘Quy định vô lý, thiếu tính thực tiễn và trái với chuẩn mực’

LS tố cáo thân chủ: ‘Quy định vô lý, thiếu tính thực tiễn và trái với chuẩn mực’

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!